Image Header

De allmänna villkoren

Body

Användarvillkor för tävlingen Samla & få DM3

________________________________________

 

FULLSTÄNDIGA VILLKOR:

1.            Tävlingen är öppen för personer bosatta i Sverige, förutom anställda vid Chiquita Brands International Sàrl (“Tävlingsledaren”) och deras familjer och ombud samt andra som är yrkesmässigt kopplade till administrationen av tävlingen.

2.            Alla tävlingsdeltagare måste vara över 18 år.

3.            Tävlingen startar klockan 07:00 den 22 maj 2017 och slutar klockan 23:00 den 30 juli 2017 (“Tävlingsperioden”).

4.            Så här deltar du:

•             Deltagaren ska med hjälp av Chiquitas samlarkort samla 10 unika eller fler DM3-klistermärken från Chiquita-bananer för att få en minion-pipleksak. Samlarkortet finns vid Chiquita-bananer på försäljningsställena som är kopplade till denna tävling.

•             Sammanlagt 4 000 minion-pipleksaker värda 100 SEK per styck kommer att ges bort.

•             När du har samlat 10 eller fler olika klistermärken fyller du i den erforderliga informationen (namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress) på Chiquitas samlarkort och skickar det – under tävlingsperioden – till United Media Group på följande adress:  Kommendörsgatan 30, 114 48 Stockholm.

•             Deltagare som korrekt har skickat Chiquitas samlarkort innehållande 10 eller fler DM3-klistermärken och den erforderliga informationen kommer att få en minion-pipleksak.

•             Dessa deltagare kommer att få gåvan inom 40 days efter tävlingsperiodens slut.

5.            Dessutom kan deltagare som svarar rätt på frågorna på Chiquitas samlarkort och ger bäst motivering vinna ett extra DM3-pris. Så här deltar du:

•             Besvara frågorna och skriv en motivering till vilket pris du föredrar och varför.

•             Skicka brevet med motiveringen tillsammans med Chiquitas samlarkort till United Media Group på följande adress:  Kommendörsgatan 30, 114 48 Stockholm.

•             En opartisk jury bestående av utvald personal på United Media Group och Chiquita kommer, efter att ha kontrollerat att svaren är rätt och läst breven med motiveringar, att välja sammanlagt 200 vinnare under tävlingsperioden.

•             Priserna till vinnarna är:

-              50 kylväskor, värde 100 SEK

-              50 bilsolskydd, värde 100 SEK

-              50 picknickfiltar, värde 100 SEK

-              50 Bluetooth-högtalare, värde 100 SEK

•             De vinnande deltagarna kommer att få gåvan inom 30 dagar efter tävlingsperiodens slut.

6.            Vinnarna blir inte skatteskyldiga för gåvor eller priser som de får genom deltagandet i denna tävling.

7.            Tävlingsledaren förbehåller sig rätten att efter rimligt gottfinnande diskvalificera alla deltagare som uppför sig i strid mot villkorens anda eller tävlingens syfte, och att förklara alla sådana bidrag ogiltiga på grund av sådant uppförande.

8.            Inga kontanter eller andra prisalternativ är tillgängliga, vare sig helt eller delvis.

9.            Alla priser delas ut efter tillgång och Tävlingsledaren förbehåller sig rätten att ersätta ett pris med ett annat till samma eller större värde.

10.          Vinnarna meddelas genom att de får sina priser med posten. 

11.          Om en vinnaren av ett pris i tävlingen inte går att nå eller har skrivit en oläslig adress, anses han eller hon ha förverkat sin rätt till priset.

12.          All information på denna webbplats utgör en del av användarvillkoren. Alla tävlingsdeltagare som anmäler sig samtycker till att följa dessa användarvillkor. Genom att delta intygar tävlingsdeltagaren att han eller hon är över 18 år.

13.          Inget ansvar tas för försvunna, skadade eller försenade tävlingsbidrag, oavsett orsak.

14.          Tävlingsledaren förbehåller sig rätten att verifiera tävlingsdeltagarnas identitet, inklusive men inte begränsat till namn, adress och ålder.

15.          En lista över vinnarna publiceras på www.play.chiquita.se efter den 21 augusti 2017.

16.          Tävlingsledarens beslut kan inte överklagas och kommer inte att diskuteras.

17.          Tävlingsledaren har ingen ansvarsskyldighet gentemot tävlingsdeltagare eller tredje part för eventuella skador som härrör från eller till följd av priser, gåvor eller tävlingen. Genom att delta bekräftar tävlingsdeltagarna att Tävlingsledaren, i händelse av vinst, inte är ansvarig för eventuella skador som uppstår vid användning av denna.

18.          Genom att delta samtycker deltagarna och ger sin tillåtelse till överföring och lagring av deras personliga information på Tävlingsledarens server som finns i Storbritannien. Tävlingsledaren garanterar inte oavbruten eller säker åtkomst till Webbplatsen. Många faktorer utanför Tävlingsledarens kontroll kan påverka Webbplatsens funktion. Inget ansvar tas för eventuella svårigheter att delta i tävlingen eller försenade eller skadade tävlingsbidrag.

19.          Läs mer om hur dina personuppgifter behandlas och används i vår sekretesspolicy på link.

20.          De här villkoren regleras av den hos deltagaren lokala lagstiftningen.

 

Tävlingsledare: Chiquita Brands International Sàrl, A-One Business Centre – B4, La Pièce, Route de l'Etraz, 1180 Rolle, Schweiz.

 

 

 

Chiquita

Dumma mej 3

Utmaning på sociala medier

Officiella regler

 

 

1. REGLER

Dessa villkor och bestämmelser (nedan kallade "Villkor och bestämmelser") beskriver de officiella reglerna för Chiquita Dumma mej 3 Utmaning på sociala medier (nedan kallad "Kampanj").

Deltagande i denna kampanj är helt kostnadsfritt. Deltagande i denna kampanj eller möjligheten att vinna kräver inga inköp eller betalningar av något slag.

Genom att delta i Kampanjen godkänner du fullständigt och ovillkorligt och accepterar dessa officiella Villkor och bestämmelser, de nuvarande användarvillkoren för [Facebook eller Instagram] och eventuella ytterligare villkor som är specifika för kampanjen och kommuniceras av Chiquita.

Denna kampanj är inte sponsrad, administrerad av eller associerad med Facebook eller Instagram. Eventuella frågor angående denna kampanj bör riktas till Chiquita och inte Facebook eller Instagram. Du måste dock registrera dig genom din profil på Facebook eller Instagram. Ansökan kommer att få tillgång till data i enlighet med dina i din personliga profilinställningar på Facebook eller Instagram.

 

2. ARRANGÖREN

Kampanjen arrangeras av:

Chiquita Sverige (nedan kallad "Chiquita" eller "Arrangören")

[Cylindervägen 12, 13152 Nacka Strand]

Vänligen kontakta infoSE@chiquita.com för information eller frågor gällande denna kampanj.

 

3. DELTAGARNA

Alla fysiska personer över 18 år med hemvist i Sverige kan ansöka om deltagande i kampanjen. Genom att delta i kampanjen bekräftar du att du är över 18 år.

Följande personer är uteslutna från deltagande i kampanjen:

  • Alla personer under 18 år
  • Anställda vid Chiquita Brands International Sarl och dess dotterbolag;
  • Anställda och annan personal i tredjepartsföretag, som är direkt involverade i skapandet, utvecklingen, organiseringen och/eller administrationen av denna kampanj;
  • Släktingar till någon av de anställda som nämns ovan (föräldrar i stigande eller nedstigande led, makar, sambos, bröder, systrar)

 

4. VARAKTIGHET

Kampanjen påbörjas 31 juli och avslutas 13 augusti. Efter detta datum tillåts inga ytterligare inlägg inom kampanjen.

 

5. SÅHÄR GÖR DU FÖR ATT DELTA:  Detta är en kampanj på sociala medier, där Arrangören är intresserad av att se hur just du "klär din banan som en Minion" med hjälp av grafiska kampanjklistermärken ("Stickers") som finns på klasar av Chiquita-bananer under kampanjperioden (så länge lagret räcker). Stickers är också tillgängliga för GRATIS nedladdning från http://dm3.play.chiquita.se/gallery, eller så kan du skapa/tillverka dina egna kläder/accessoarer och ge din banan en riktig "Gör det själv"-stil.

 

När du har klätt din banan med hjälp av någon av dessa metoder så tar du en bild av din "uppklädda" banan (ditt "Bild"). Skicka in ditt foto via någon av de sociala media-sidor som visas nedan och inkludera hashtaggen [#StylaminChiquita] för att delta i tävlingen ("Inlägg").   Du kan lägga till en valfri, skriftlig kommentar till ditt inlägg. Du kan skicka in ditt inlägg genom en av följande metoder:

 

Via Instagram – Följ Chiquita på Instagram (https://www.instagram.com/chiquitasverige). Lägg upp din bild och inkludera hashtaggen #StylaminChiquita. Allt innehåll som läggs upp måste skickas in i enlighet med Instragrams användarvillkor, som kan hittas på http://instagram.com/about/legal/terms.

 

Via Facebook – Följ Chiquita på Facebook https://www.facebook.com/chiquitasverige/ Lägg upp din bild som tävlingsbidrag och använd hashtaggen #StylaminChiquita. Inlägget och avsändarkontot måste vara publikt för att vi ska kunna se inlägget och för att du ska kunna medverka i tävlingen.. Allt innehåll som läggs upp måste skickas in i enlighet med Facebooks användarvillkor, som kan hittas på https://www.facebook.com/legal/terms.

 

6. TILLGÄNGLIGA PRISER: Den bästa bilden kommer att väljas ut enligt nedanstående bedömning. Vinnaren kommer att få ett pris i form av en portabel högtalareper post inom 28 dagar.

 

Inga kontanta eller andra prisalternativ är tillgängliga, varken helt eller delvis. Alla priser erbjuds med förbehåll för tillgänglighet och Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta ett pris med ett alternativt pris med lika eller större värde.

 

Du kan skicka in hur många Inlägg du vill. Skapandet av falska konton på Twitter, Facebook eller Instagram är förbjudet. Avgifter för meddelanden, datahastigheter eller andra avgifter kan vara tillämpliga. Kolla ditt mobilabonnemang för priser och detaljer. Deltagande är kanske inte tillgängligt med alla operatörer.  I händelse av tvist gällande något Inlägg anses den behöriga kontoinnehavaren av det Facebook eller Instagram-konto som användes för att posta Inlägget utgöra deltagaren.  Den "behöriga kontoinnehavaren" är den fysiska person som tilldelats kontot av onlinetjänstleverantören eller annan organisation som ansvarar för tilldelningen av kontona.  Du kan behöva tillhandahålla bevis på att du är en behörig kontoinnehavare.

 

Genom att skicka in ditt Inlägg godkänner du att det överensstämmer med dessa Officiella regler och att Arrangören, efter eget gottfinnande, kan diskvalificera ditt Inlägg av vilken anledning som helst när som helst, inklusive om Arrangören anser, enligt eget gottfinnande, att det inte överensstämmer med dessa Officiella regler på något sätt eller på annat sätt innehåller oacceptabelt innehåll såsom bestämts av Arrangören efter eget gottfinnande.

 

Vinnarna kommer att presenteras på Facebook den 15 augusti och Chiquita kommer att kontakta dem via privat meddelande.

 

7. BEDÖMNING: En panel av domare, vilka väljs av Arrangören efter eget gottfinnande ("Domare") utser den bästa Bilden bland alla godkända inlämningar baserat på följande faktorer: kreativitet, fotografisk kvalitet och komposition.  Juryn utser enhälligt en vinnare som meddelas via privat meddelande på Facebook. Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. Arrangören ska inte hållas ansvarsskyldig för meddelanden till vinnaren som går förlorade, fångas upp av obehöriga eller oavsett anledning inte tas emot av den potentiella vinnaren. Om den potentiella vinnaren trots rimliga ansträngningar inte svarar inom fem (5) dagar efter det första meddelandet eller om ett pris eller prismeddelande returneras som obesvarat eller omöjligt att leverera, anses han eller hon ha förverkat sin rätt till priset och en alternativ vinnare kan komma att utses. Om en potentiell vinnare befinns vara icke kvalificerad, inte följer dessa Officiella regler eller oavsett anledning tackar nej till priset innan det har överlämnats, kan han eller hon diskvalificeras och en alternativ vinnare kan komma att utses.

Bilder eller kommentarer som bryter mot de nuvarande användarvillkoren för Facebook eller Instagram samt tillämpliga lagar kommer att raderas utan föregående meddelande och deltagaren kommer att uteslutas från kampanjen. Deltagarna hålls ansvariga för sina egna bilder och kommentarer.

 

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER: Genom att delta, representerar och bekräftar du att alla immateriella rättigheter som är relaterade till Bilderna/fotona som skickas in i samband med denna kampanj, uteslutande står inom ditt innehav eller att du har erhållit en licens för att använda dem från den faktiska rättighetsinnehavaren.

 

Genom att delta i denna kampanj beviljar du Chiquita rätten att använda och publicera (över hela världen och via Internet) de bilder/foton som publicerats för reklam, handel och marknadsföring utan anmälan, granskning eller godkännande, och utan ytterligare överväganden.

 

Du beviljar Chiquita en icke-exklusiv, oåterkallelig, ovillkorlig och kostnadsfri licens för hela varaktigheten av de skyddade rättigheterna ifråga om att kopiera, publicera, distribuera, reproducera, kommunicera eller på annat sätt använda texter på något sätt och på alla medier, inklusive att posta dem på alla sociala medier, med syfte att dela kampanjnyheterna med sina fans.

 

Chiquitas användning ab bilderna/fotona som du tillhandahåller ska inte utgöra eller tolkas som ett brott mot de immateriella rättigheter som du gör anspråk på.

Eventuella skador som kan orsakas av Chiquitas användning eller publicering av bilderna som tillhandahålls, representeras och garanteras av dig kommer att återgäldas till dig.

 

9.  SEKRETESS: Genom att delta i kampanjen godkänner du alla villkor i Arrangörernas Sekretesspolicy, som finns tillgänglig på  http://www.chiquita.com/privacy

 

Genom din registrering på Facebook/Instagram gällande deltagandet har du också samtyckt till insamlandet och behandlingen av dina personuppgifter via Facebook/Instagram i enlighet med dina personliga inställningar för Facebook/Instagram och i enlighet med Facebooks/Instagrams användarvillkor och sekretesspolicy.  För att undvika tvivel är Chiquita inte ansvarig för någon behandling av data som samlas in av Facebook /Instagram.

Denna paragraf 9 gäller endast för personuppgifter som samlas in och behandlas av Chiquita.

 

Behandlingen av alla personuppgifter genomförs av Chiquita Sverige.

[Cylindervägen 12, 13152 Nacka Strand]

 

I enlighet med tillämplig lag, med undantag för data som behandlas och lagras i databaser som kontrolleras av Facebook/Instagram, ska dina personuppgifter registreras och lagras uteslutande i de databaser som styrs av Chiquita och, med undantag av vad som föreskrivs i paragraf 8, kommer Chiquita att använda informationen enbart för denna kampanjs syften. Du accepterar att dina personuppgifter kan lagras och behandlas av Chiquita under Kampanjen. Chiquita garanterar att inga personuppgifter kommer att överföras till tredje part.

Du har rätt att få tillgång till, ändra och radera deras personuppgifter. Du har också rätt att göra invändningar inom ramen för behandlingen av dina personuppgifter om du anser att det finns allvarliga och legitima skäl att göra det. Du bör notera att borttagning av dina personuppgifter från databasen automatiskt kommer att leda till att du utesluts från Kampanjen. Utförandet av dessa rättigheter kan endast göras genom att skicka ett mail till infoSE@chiquita.com För information eller frågor som rör dataskydd och integritet, kontakta: infoSE@chiquita.com.

 

10. SKYLDIGHET

10.1.      Chiquita är inte ansvarig för några direkta eller indirekta skador som kan inträffa under arrangeringen av eller deltagandet i kampanjen, oavsett orsak eller konsekvenser av sådana skador, inklusive skador som orsakas av:

a)            Deltagarens överträdelse av tredje parts immateriella rättigheter;

b)            det innehåll Deltagaren placerat på Webbplatsen;

c)            en minderårigs deltagande i kampanjen utan tillstånd från den minderåriges förälder eller vårdnadshavare;

d)            problem med internetanslutningen, något annat problem relaterat till telekommunikationsnätverket, hårdvaran, programvaran eller ISP:n, problem orsakade av virus, tekniska problem av något slag, hacking, domstolsbeslut eller obligatorisk lagstiftning;

e)            deltagarens icke-mottagande av Chiquitas anmälningsformulär i händelse av force majeure, skadligt ingripande från en tredje part, anslutningsproblem eller eventuella problem som uppstår och som ligger utanför påverkan av Chiquita;

f)             ändringar som gjorts av dessa Villkor och bestämmelser eller annullering av kampanjen.

10.2        Med undantag för allvarliga eller avsiktliga missförhållanden, kan Chiquita, personalen eller någon tredje part som den åberopar för arrangeringen av eller publiciteten för kampanjen, inte hållas ansvarig för eventuella skador av vilken typ som helst (inklusive personskada eller förlust eller skada, oavsett om det är direkt, indirekt, inkonsekvent eller följaktligt) som skulle ha inträffat som en följd av arrangeringen av eller deltagande i kampanjen, deltagarnas uppgift eller tilldelningen av gåvorna.

10.3        Chiquita accepterar som regel inte något ansvar om deltagaren inte tar emot och/eller accepterar leverans av vilken anledning som helst eller om han/hon underlåter att meddela Chiquita om eventuellt byte av leveransadress inom rimlig tidsrymd, vilken endast kommer att fastställas av Chiquita. Chiquita tar inte heller ansvar för gåvor vars leverans misslyckas på grund av andra omständigheter utanför Chiquitas kontroll eller för skador som uppstått på gåvorna under frakten.

10.4.      I händelse av ett fel förbehåller sig Chiquita rätten att administrera kampanjen som om felet inte hade inträffat, oavsett orsak, oavsett tillverkningsfel eller annat, oavsett om det är uppenbart eller på annat sätt som påverkar kampanjen på något sätt. I de fall då Chiquita anser att det är lämpligt och/eller genomförbart, kan Chiquita välja att meddela Deltagare om felet och korrigera det.

10.5. Chiquita ansvarar inte för eventuella skador eller för konsekvenser som härrör från användandet av de gåvor som deltagaren vunnit.

10.6. Chiquita är inte ansvarig för någon tredje parts användning av bilderna/fotona som publiceras på Chiquitas Facebook/Instagram-sida.

 

11. TVISTELÖSNING. Varje klagomål eller tvist gällande dessa Villkor och bestämmelser måste skickas in till Arrangören Chiquita via följande kontaktadress:

Cylindervägen 12, 13152 Nacka Strand

[infoSE@chiquita.com]

 

Vid tvist gällande tolkningen av dessa Villkor och bestämmelser accepterar Deltagarna och Chiquita att samråda med varandra för att finna en vänskaplig lösning av tvisten.

Alla Chiquitas beslut är slutgiltiga och bindande i alla frågor som rör Kampanjen. De kan inte överklagas.

 

12. Chiquita förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och bestämmelser utan föregående meddelande.

 

Dumma mej 3 © Universal Studios. Alla rättigheter förbehålles.

 

Universal Picture Marketing, en del av Universal Film Exchanges L.L.C., utgör INTE en sponsor till och är INTE på något sätt ansluten till denna Kampanj.